نوع نمایش :

ضرورت استفاده از اتاقک های سایلنت(canopy)

دیزل ژنراتورها در زمان کارکرد صدای بسیاری تولید میکنند که به گوش ها آسیب میرساند و اغلب نصب دیزل ژنراتور سبب ایجاد مزاحمت برای دیگر افراد میگردد.همچنین در بسیاری از موارد کاربرد دیزل ژنراتور (بیمارستانها،هتل ها و اماکن رفاهی تفریحی ...)صدای دیزل ژنراتور باید،حداقل میزان ممکن را داشته باشد.همچنین در اکثر پروژه ها از جمله:راه سازی،معادن و...دیزل ژنراتور در فضای آزاد و در معرض گردوخاک و باران قرار میگیرد.در ای گونه موارد کنوپی سایلنت(بیصدا)،علاوه بر کاهش صدای دستگاه،از دیزل ژنراتور در برابر عوامل محیطی نیز محافظت می نماید.

اتاقک هاي سايلنت استاندارد
اتاقک هاي سايلنت استاندارد
 

اتاقک هاي سايلنت استاندارد

اتاقک هاي سايلنت سفارشي
اتاقک هاي سايلنت سفارشي
 

اتاقک هاي سايلنت سفارشي

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 2 )

    < 1 >