سایزینگ دیزل ژنراتور

مسیر طی شده :

اطلاعات فنی

تعداد بازدید :

2568اطلاعات تکمیلی :

سایزینگ دیزل ژنراتور

همانطور که در قسمت دیزل ژنراتور گفته شد،به ترکیبی از موتور دیزل،ژنراتور و دیگر متعلقات فرعی شامل: سیستم های کنترل،شاسی،اطاقک پوشاننده جهت محافظت و کاهش صدا،قطع کننده های اضطراری مدار،سیستم استارت اتومات،سیستم مولد گرما و... که به منظور تولید برق استفاده میشود،می گویند.

اغلب اندازه گیری سایز ژنراتور،توسط نرم افزارهای اندازه گیری یا به کمک نماینده کارخانه تولید کننده به بهترین شکل انجام میشود.اما همچنان عواملی بر عملکرد ژنراتور تاثیر می گذارد.برای مثال بسیاری از عوامل بر سایز دستگاه دیزل ژنراتور تاثیر میگدارند و در نهایت محاسبه دستی برای تعیین ظرفیت ژنراتور،زمانبر خواهد بود.

پارامترهایی که سایز ژنراتور را تایین میکنند شامل:حداقل بار،حداکثر افت ولتاژ و فرکانس مجاز،چرخه کاری،ارتفاع و دما،سوخت،فاز،فرکانس و ولتاژ می باشد.

•حداقل ظرفیت بار ژنراتور: اگر ژنراتور در بار سبک کارکند،منجر به صدمه دیدن موتور وکاهش پایداری میشود.شرکت کامینز( cummins power )کارکرد ژنراتور زیر 30% بار مجاز را توصیه نمیکند.وقتی که بار معمول ژنراتور به زیر سطح توصیه شده رسید،باید به آن بار تزریق شود.

•حداکثر ولتاژ مجاز:هنگامی که شما حداکثر بار ولتاژ پایین را درطول اولین شروع به کار،هنگام چرخه بار تحت کنترل خودکار یا هنگام پیک مصرف بارکاهش میدهید،نیاز است تا اندازه ژنراتور را افزایش دهید.در صورت انتخاب ولتاژ پایین باید ژنراتور بزرگتری داشته باشید.

•حداکثر فرکانس مجاز: چنانچه شما حداکثر فرکانس مجاز را کاهش میدهید،اندازه ژنراتور را باید بزرگتر کنید.

•ارتفاع و دما: بر اساس موقعیت مکان قرارگیری ژنراتور، با افزایش ارتفاع و دمای محیط، باید اندازه ژنراتور هم بزرگتر شود.

•چرخه کاری :اندازه ژنراتور تحت تاثیر این عامل قرار دارد که آیا در شرایط انتظار،توان پایه یا استفاده به صورت موازی خواهد بود.اغلب سیستم های اضطراری توانایی اضافه بار را ندارند در صورتی که سیستم های توان پایه عموما دارای حداقل 10 درصد ظرفیت اضافه بار هستند.

•سوخت:  استفاده از سوخت بنزینی،دیزل یا LP برانتخاب نوع ژنراتور تاثیر میگذارد.اغلب ژنراتوری که با بنزین یا LP کار میکند،باید سایز بزرگتری هم داشته باشد.سیستم های اضطراری باید با نوع سوخت محلی(سوخت در دسترس)هماهنگ باشند.

•فاز :تک فاز یا سه فاز را انتخاب کنید.بین این دو،ژنراتور سه فاز ارجحیت دارد.اما بار تک فاز تعادل بهتری نسبت به بار سه فاز خواهد داشت.

•فرکانس: 50 تا 60 هرتز را انتخاب کنید.

•ولتاژ : به انتخاب میزان فرکانس بستگی دارد.

•بار ژنراتور : هنگامی که بارهای غیرخطی وجود دارند،لازم است تا اندازه مولد را افزایش داد.

 

نرم افزار های تعیین سایزی مانند: cummins powers generators GenSize بسیار این فرآیند را ساده کرده اما دانستن روش های محاسبات دستی به مهندسان کمک میکند تا از تاثیر عوامل گوناگون بر سایز ژنراتور اطلاع داشته باشند.

برای سایزینگ دیزل ژنراتور،دانستن بارهای مصرفی الزامی است، زیرا گروه مهندسین فرآیند یا مهندسین مکانیک در هرپروژه بایستی لیست بارهای موتوری و غیر موتوری مورد نیاز در فرآیند هرپروژه را تحت عنوان مدرکی بنام power consumption list ارائه دهند. هدف از محاسبه بار الکتریکی مصرفی ،رسیدن به یک مقدار عددی تقریبا دقیق است.محاسبه نادرست میزان بار مصرفی میتواند منجر به انتخاب یک دیزل ژنراتور نامناسب شود که اگر توان آن از توان موردنیاز واقعی کمتر باشد،نیاز مارا برآورده نمیکند و برای تعویض آن به ناچار متحمل هزینه بالایی میشویم و اگر توان آن از توان مورد نیاز بیشتر باشد،باعث تحمیل هزینه اضافی اولیه در هنگام خرید وتحمیل هزینه سوخت و استعلاک اضافی در طول مدت بهره برداری میشود.

 

 

 

 

ردیف عنوان تاریخ ثبت سایز فایل تعداد بازدید دانلود
1
سایزینگ دیزل ژنراتور
1394/07/05 348.00kb 1316