رزومه شرکت دیزل مولد امید

رزومه شرکت

تعداد بازدید : 2266


رزومه کاری شرکت دیزل مولد امید

       استان تهران و مراکز تجاری و تفریحی  :

 1. سینما آزادی تهران- دو دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 630KVA به همراه تابلو پارالل و ATS با 4 شبکه ترانس برق شهر.
 2. بازار موبایل ایران –ساخت تابلو پارالل و ATS برای 4 دستگاه 700KVA VOLVO و 177 عدد کنتور تکفاز و چهار شبکه برق شهر .
 3. سینما پردیس پارک ملت تهران - دو دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 630KVA.
 4. سینما تماشای یافت آباد تهران - دو دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 220KVA.
 5. بازار مبل ایران یافت آباد تهران - سه دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 450KVAبه همراه تابلو ATS
 6. ترمینال جنوب تهران  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 630KVA با تابلوATS.
 7. ترمینال جنوب تهران  - یک دستگاه دیزل ژنراتور 890KVA CUMMINS با تابلوATS.
 8. ترمینال غرب تهران  - یک دستگاه دیزل ژنراتور 890KVA CUMMINS با تابلوATS.
 9. شهرداری منطقه 9 تهران  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 630KVA با تابلوATS.
 10. شهرداری منطقه 20 تهران  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 450KVA باتابلوATS.
 11. خیابان سئول پروژه مسکونی سوم خرداد تهران- راه اندازی 8 دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO  250,200,175KVA  با تابلوATS.
 12. مجتمع تجاری میلاد نور شهرک غرب تهران - ساخت و نصب وراه اندازی630KVA VOLVO  با تابلو ATS.
 13. سفارت روسیه تهران  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 630KVA باتابلوATS.
 14. سفارت رومانی تهران - ساخت و نصب و راه اندازی تابلو ATS.
 15. برج نگین رضا تهران - نصب وراه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 630KVA با تابلو ATS.
 16. برج نگین رضا تهران  - نصب وراه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور Cummins 300KVA با تابلو ATS.
 17. ساختمان اقتصاد اسلامی تهران  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 630KVA .
 18. شرکت پمپهای صنعتی ایران  - نصب سیستم کنترل جهت 2 عدد موتور پمپ های کامینز 1500HP.
 19. شرکت شوفاژ کار  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 700KVA.
 20. شرکت گیاه  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 700KVA با تابلو ATS.
 21. شرکت بهسازین تهران  - دو دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 350KVA با تابلو پارالل با برق شهر به صورت دائم کار.
 22. برج تهران – اجرا و نصب سيستم اتوماسيون PMS جهت سه دستگاه  CUMMINS  890KVA
 23. بازار مبل شماره 3 ایران– ساخت و نصب و راه اندازی تابلو پارالل و اتوماسيون 4 دستگاه ديزل ژنراتور به توان 3.2 مگاوات و 5 ترانس برق شبکه به همراه تامین دو دستگاه دیزل ژنراتور 900 و 1100 کاوآ کامینز.
 24. برج آریو- راه اندازی و پارالل 3 دستگاه دیزل ژنراتور PERKINS 1000 KVA وپارالل با 2 ترانس برق شبکه .
 25. تئاتر شهر – ساخت و راه اندازی تابلو پارالل 2 دستگاه دیزل ژنراتور  VOLVO 450  KVA با برق شبکه.
 26. تهران میدان پلیس پروژه در حال ساخت مجتمع گل مریم (شرکت عمران مارون ) – کوپله دیزل ژنراتور و سنکرون 2 دستگاه  Cummins  550 KVA
 27.  باغ موزه دفاع مقدس – راه اندازی وسنکرون بابرق شبکه 2 دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 700 KVA و ATS یک دستگاه 630KVA
 28. شرکت مهندسی سپاسد کارگاههای مترو فرودگاه امام خمینی به تهران – راه اندازی 4 دستگاه VOLVO  500 KVA  
 29. فروش و نصب و راه اندازی یک دستگاه 275 کاوآ سوپر سیلنت به همراه تابلو اتوماتیک جهت بانک ملت (شرکت خدمات زیرساخت و امن تراکنشی ) تهران
 30. پروژه مسکونی هاله - فروش و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوآ سوپر سایلنت به همراه تابلو اتوماتیک.
 31.  پروژه تجاری مارکیز تهران . دو دستگاه Cummins Power C825D5  به همراه تابلوی سنکرون
 32. مجتمع تجاری و تفریحی گلباران دزفول 6 دستگاه Cummins 550KVA  به همراه کنوپی و تابلو سنکرون
 33. مجتمع تجاری و تفریحی کاشان مال . دو دستگاه 400 کاوآ به همراه کنوپی Volvo 400KVA

 

 

  سازمانهای وابسته به صنایع فولادوسیمان وغذایی وبهداشتی :

 1. فولاد شادگان -   طراحی وساخت تابلوپارالل سه دستگاه دیزل ژنراتور1130KVA CUMMINS – 1030KVAو KVA 890
 2. شرکت پارس آلومان کار بوئین زهرا  - نصب وراه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 700KVA با تابلوATS
 3. شرکت سیمان نهاوند  - راه اندازی و آموزش یک دستگاه دیزل ژنراتور412KVA PERKINS.
 4. شرکت کاشی یاقوت میبد  - نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورCUMMINS 1400KVA.
 5. شرکت روغن کشی خرمشهر -  ساخت و نصب و راه اندازی تابلو پارالل ATSدودستگاه دیزل ژنراتورCUMMINS 550KVA
 6. کارخانه مرغ ماکیان تهران - نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورCUMMINS 1100KVA.
 7. صنایع  لبنی حمیل تویسرکان  - یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 630KVA با تابلو ATS. نصب و راه اندازی
 8. شرکت مرغ ماهان کرمان - نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 350KVA.
 9. شرکت تاژ - مشاوره و طراحی و راه اندازی تابلو پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور CUMMINS POWER 1400KVA.
 10. مرزن آباد - شرکت تولیدی مرزن قزل 1 دستگاه دیزل ژنراتور    VOLVO   350KVA
 11. شرکت آتی برتر -راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور  DUETZ 1130Kva بصورت ATS  با برق شبکه و سیستم کولینگ بیرونی.
 12. مرغداری سپاهان طیور - راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور700 & 450 KVA VOLVOبصورتATS با برق شبکه وهمچنین بصورت SLAVE & MASTER جهت پشتیبانی یکدیگر و برق شبکه.
 13. شرکت تولیدی فولاد شریف – ساخت و نصب تابلو سنکرون 2 دستگاه دیزل ژنراتور  400 , 700KVA VOLVO
 14. برج های مسکونی صندوق بازنشستگی فولاد ایران - راه اندازی و سنکرون 2 دستگاه دیزل ژنراتور145 KVA
 15. کارخانه تولیدی محصولات لینا - راه اندازی 1 دستگاه دیز ل ژنراتور Cummins 550 KVAسنکرون با برق شبکه و اتوماسیون با ترانس شبکه و باس کوپلر .
 16. شرکت دنون سحر ایران Dannet  - فروش و نصب و راه اندازی یک دستگاه 550 کاوآ سوپر سایلنت به همراه تابلو سنکرون با شبکه

 

  سازمانهای وابسته به وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه ای :

 1. نیروگاه چابهار(شرکت مپنا)-آموزش و  راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورPERKINS 820KVA
 2. نیروگاه سمنان(شرکت مپنا)- آموزش و راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورPERKINS 1400KVA
 3. نیروگاه اروميه(شرکت مپنا)-آموزش و راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورPERKINS 720KVA
 4. نیروگاه كرمانشاه(شرکت مپنا)-آموزش و راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورPERKINS 1400KVA
 5. نیروگاه اردبيل(شرکت مپنا)-آموزش و راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورPERKINS 720KVA
 6. نیروگاه زنجان(شرکت مپنا)-آموزش و راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورPERKINS 1400KVA
 7. نیروگاه علی آباد گرگان(شرکت مپنا) –آموزش و راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورCUMMINS 1400KVA
 8. برق منطقه ای مشهد(شهرهای تربت جام – قوچان – نیشابور)–راه اندازی و آموزش جهت سه دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO250KVA
 9. نیروگاه شیراز (شرکت مپنا)- آموزش و راه اندازی سیستم پارالل دودستگاه دیزل ژنراتورPERKINS  1650 KVA
 10. سردخانه پرنیان - راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO KVA630بصورت ATS با برق شبکه

 

  بیمارستانها و مراکز درمانی :

 1. بیمارستان آتیه تهران- دو دستگاه دیزل ژنراتورCUMMINS POWER  700KVA با تابلو پارالل.
 2. بیمارستان امام خمینی تهران - نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO350KVA  و 450KVA با تابلوATS.
 3. بیمارستان خليلي شیراز -  نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 630KVA   .
 4. بیمارستان كودكان بندر عباس -  نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 630KVA   .
 5. بیمارستان پارسیان تهران  - تعمیر و نگهداری 2 دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 630KVA.
 6. بیمارستان امام خمینی گرمسار - راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 350 KVA VOLVO ATS  با برق شبکه
 7. دانشگاه دندانپزشکی تهران پاسداران - 1 دستگاه دیزل ژنراتور   630  KVA VOLVO ATS با برق شبکه
 8. بيمارستان اميرالمومنين تهران  - فروش و نصب ديزل ژنراتور سايلنت  350 KVA VOLVO  با تابلو پارالل اتوماتيك
 9. خرم آباد درمانگاه شفا-راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO  KVA 450بصورت  ATS بابرق شبکه
 10. فروش و نصب و راه اندازی 3 دستگاه 650 کاوآ ولوو
 11. بیمارستان محب زنان طرح توسعه شرکت تابان شهر به همراه تابلو سنکرون و اتوماتیک
 12. بیمارستان بهمن تهران – طرح توسعه – دو دستگاه دیزل ژنراتور Cummins 550KVA  با تابلوی سنکرون
 13. درمانگاه های تامین اجتماعی ، ازنا ، تفرش ، قشم ، کردستان ، مشهد از 350 تا 700 کاوآ VOLVO  و Cummin
 14. بیمارستان سوانح سوختگی دزفول – دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، دو دستگاه 700 کاوآ ولوو پنتا

 

       سازمانها و شرکتهای وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  :

 1. ایستگاه منیفولد شرکت گاز.مشهد وگرگان و نکا ونور- نصب و راه اندازی چهاردستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 630
 2. شرکت پندر -  نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور 550KVA CUMMINS POWER
 3. پالایشگاه دارخوین  - نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتورCUMMINS POWER2250KVA.منطقه 4
 4. شرکت آریا پتروگاز - نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 350KVA  .
 5. نیروگاه فاز 22-24 عسلویه –سه دستگاه MTU 3300KVA   Medium Voltage  با تابلو سنکرون به صورت خدمات مهندسی و ساخت تجهیزات . 
 6. منطقه گازی هما -  شرکت پایدار پولاد پیشرو- نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 350KVA
 7. منطقه گازی وراوی برای شرکت آریا پتروگاز  - نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور VOLVO 350KVA
 8. شرکت پتروپارس دفتر تهران  - نصب و راه اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 412KVA
 9. شرکت NIOPDC  - راه اندازی سیستم MASTER&SLAVE برای دو دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO630KVA
 10. ساختمان مهندسی بینا راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 450 KVA بصورت ATS با 2 برق شبکه توسط برد کنترل  DSE 7220 وEMKO   ATS10 
 11. پترو شیمی جم –شهرک مسکونی آتی ساز – کوپله و ساخت کاناپی و تابلو ATS و راه اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور 550 KVA CUMMINS
 12.  شرکت محب پلیمر- راه اندازی 1دستگاه دیزل ژنراتور    1950 KVA PERKINS     با برد بصورت ATS  و پارالل با شبکه .
 13.  مهندسی و ساخت تجهیزات و راه اندازی سنکرون نیروگاه 9.9 MVA   فاز 24-22 عسلویه – سه دستگاه 3300 کاوآ با موتور MTU   - کارفرما شرکت ناردیس فرآب
 14.  شرکت دال گستر بیستون ، شرکت گاز استان تهران ، یک دستگاه 700 کاوآ با تابلوی ATS  

       دانشگاهها و مراکز آموزشی :

 1. دانشگاه امام حسین تهران - نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور 890KVA CUMMINS
 2. دانشگاه علم و صنعت تهران- ساخت و طراحی و نصب تابلو پارالل برای دو دستگاه دیزل ژنراتور 1130KVA CUMMINS POWER
 3. دانشگاه آزاد حصارک کرج  -  نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO 450KVA با تابلو ATS
 4. دانشگاه علم و صنعت خوابگاه مجیدیه راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور Volvo 250 KVA  بصورت ATS با برق شبکه توسط برد کنترل DSE4120
 5. دانشگاه علم و صنعت خوابگاه حکیمیه راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور Volvo 250 KVA  بصورت ATS با برق شبکه توسط برد کنترل DSE4120

        صنایع مخابراتی و Telecommunication  :

 1.  طراحی و ساخت نیروگاه 5.6 MVA  دیزلی به صورت EPC  برای شرکت همراه اول – مرکز مخابراتی شهید بابایی تهران
 2. سرویس و نگهداری 10 دستگاه دیزل ژنراتور دیتا سنترهای بانک کشاورزی تهران – شرکت نوین کشاورز
 3. سرویس و نگهداری 2 دستگاه دیزل ژنراتور های دیتا سنتر شرکت افرا نت Perkins 700KVA
 4. سرویس و نگهداری 3 دستگاه 2500 کاوآ مرکز دیتا سنتر خدمات امن تراکنشی – دیتا سنتر بانک ملت 

 

       جهت مشاهده و دانلود pdf رزومه شرکت به قسمت دانلود در قسمت زیر مراجعه نمایید:

ردیف عنوان تاریخ ثبت سایز فایل تعداد بازدید دانلود
1
رزومه شرکت
1400/05/20 649.00KB 286