برد کنترل و شارژر باتری cre

مسیر طی شده :

محصولات » دیزل ژنراتور

اطلاعات تکمیلی :

،،برد كنترل،،

 

متداول ترین منبع جایگزین مقرون به

صرفه در صورت قطع یا ناپایداری برق شبکه درکاربردهای صنعتی و غیر صنعتی،موتورژنراتورهای بنزینی، دیزلی و گازی می باشند. در هنگام قطع برق شبکه در صورتی که نیازباشد دیزل ژنراتور به صورت اتوماتیک روشن شده و مصرف کننده را تغذیه نماید، لازم است از کنترلرهای مخصوص این کار که در اصطلاح به آنهابردکنترل دیزل ژنراتور گفته می شود، استفاده گردد.

کنترلر دیزل ژنراتور امکان استفاده از دیزل ژنراتور در کاربردهای مختلف مانندکارکرد به صورت پشتیبان برق شهر،سنکرون با ژنراتورهای دیگر و با برق شهر و غیره را فراهم می نماید. وظیفه کنترلر در دیزل ژنراتوراین است که دیزل ژنراتور را کنترل نموده و در صورت بروزاشکال و نقص فنی بوسیله  برد کنترلی آن را به مصرف کننده اطلاع دهد.

 

 

،،شارژر باتري،،

 

شارژ باطري سرب اسید بر پایه شارژ ولتاژي بوده وزمان شارژ درآن بین 12تا 16ساعت می باشد

چنانچه جریان شارژ افزایش یافته و روش شارژ مرحله اي باشد زمان شارژ را می توان تا 10ساعت یا کمتر کاهش داد

شارژ باطري سرب -اسید در سه مرحله انجام می پذیرد :

 

1-     مرحله شارژ با جریان ثابت:در این مرحله با جریان ثابت باطري را به شارژ کامل می رساند.زمان این مرحله حدود نصف زمان شارژ است

2-     مرحله شارژ کامل :در این مرحله باطري با جریان پایین شارژ شده تا به مرحله اشباع برسد

3-     مرحله شارژ شناور:در این مرحله از شارژ فقط از تخلیه خود بخود باطري جلوگیري می شود

باطري زمانی به شارژ کامل رسیده که جریان شارژ آن به کمترین مقدار رسیده یا کمتر از جریان مرحله 2 باشد

انتقال از مرحله 1 به 2 بطور یکنواخت بوده و زمانی است که به محدوده ولتاژ تعیین شده رسیده باشد

در شارژ کامل جریان شارژ به 3 در صد جریان نامی شارژ می رسد

باطري ها با جریان نشتی زیاد هیچگاه به محدوده اشباع نمی رسند.در این حالت زمان شارژ ازطریق تایمرهاي شارژر تعیین می گردد و شارژ باطري خاتمه می یابد

تنظیم صحیح ولتاژ شارژ بسیار مهم بوده و مقدار آن از2/3 تا 2/45 ولت براي هر سلول باطري می باشد

شرکت دیزل مولد نماینده فروش شارژر باتری و برد کنترل

CRE میباشد